+975 8 375353/375305 Fax: 375164

Haa Bazar, Haa Bhutan.

Planning


Mr.Lobzang Dorji Planning Officer

Mr.Lobzang Dorji
Planning Officer

Mr.Gyeltshen Planning Officer

Mr.Gyeltshen
Planning Officer

Mr.Pema Thinley Assistant Monitoring and Coordination Officer

Mr.Pema Thinley
Assistant Monitoring and Coordination Officer